Użytkownik zgłosił jednoczesne uszkodzenie w wyniku awarii zasilania, obu dysków w serwerze NAS Linksys opartym na systemie Linux. Po czym klient próbował aktualizować w tych dyskach firmware, lecz podczas tego procesu wyłączył się kilkukrotnie, komputer.

Faza diagnozy

Po pierwsze, próbowaliśmy ustalić jak były skonfigurowane te dyski, ponieważ urządzenie NAS umożliwia pracę w wielu trybach, w tym także jako kontroler macierzowy RAID.

Niestety użytkownik nie znał konfiguracji. Jak się później okazało urządzenie pracowało w trybie macierzy RAID 0. W trybie RAID 0 dane są rozmieszczone równomiernie na obu dyskach, a więc aby je odzyskać, są potrzebne dane z obu dysków. Więcej na temat macierzy RAID i odzyskiwania danych.

Ponad to dyski zostały niewłaściwie sflashowane, ponieważ podczas tego procesu komputer się zrestartował. Oczywiście to dodatkowo utrudniło odzyskanie danych. Odzysk Danych w takim przypadku będzie bardzo trudny i kosztowny. Należałoby tu w pierwszej kolejności wykonać kopię firmwaru dysku i postarać się go zmodyfikować tak, aby umożliwić dostęp do danych

Klient zrezygnował z dalszych działań ze względu na koszty.

W przypadku tego zlecenia, klient złamał kilka podstawowych zasad, których należy przestrzegać przy odzyskiwaniu Danych. Po pierwsze najpierw należy ustalić konfigurację serwera, po drugie nie można go na siłę uruchamiać, gdyż można sobie nadpisać dane, a po trzecie nie należy „grzebać” w oprogramowaniu dysków przy awarii NAS. Nowe oprogramowanie może tylko pogłębić błędy strefy serwisowej dysku. Działania jakie podjął klient były wynikiem błędnej interpretacji lub błędnych porad na jednym ze znanych forów internetowych związanych z komputerami i dyskami. Działania opisane na forum wyglądały na proste do wykonania, ale w konsekwencji znacząco podniosły cenę usługi – na tyle, że klient zrezygnował.