Pierwszym czynnikiem, który warto opisać, jest sposób, w jaki komputerowe systemy operacyjne odczytują i zapisują dane na urządzeniach pamięci masowej. Kiedy plik zostanie utworzony, pobrany, skasowany itp. system operacyjny komputera zapisuje dane w formacji do dwóch miejsc. Najpierw zapisuje rzeczywiste dane pliku w wolnym miejscu na dysku twardym (lub NAND, jak w przypadku pamięci flash). Po drugie, zapisuje wpis w systemie plików lub tam, co czasami nazywa się tabelą plików. System plików działa jak rodzaj książki telefonicznej. Przechowuje nazwę pliku, podstawowe informacje na jego temat, a także lokalizację, w której plik można znaleźć na dysku.

Ten system przechowywania danych znacznie przyspiesza proces wyszukiwania i lokalizowania plików przechowywanych na dysku. Wyobraź sobie, że komputer musiałby przeskanować cały dysk przez wiele godzin, aby znaleźć konkretny plik za każdym razem, gdy potrzebujesz go otworzyć. Większość systemów operacyjnych przechowuje również kopię zapasową systemu plików na wypadek, gdyby pierwsza kopia została uszkodzona. Jednak po usunięciu pliku systemy operacyjne zazwyczaj usuwają tylko odniesienie do pliku w tabeli podstawowej, ale nie usuwają rzeczywistych Danych dopóki nie zostaną nadpisane. Proces ten wykorzystują programy do przywracania skasowanych Danych.

Niektórzy twierdzo, że dopiero kilkukrotne nadpisanie Danych może je trwale usunąć, ale to chyba nieprawda. Proces usuwania Danych wygląda nieco inaczej.

Współczesne dyski twarde zapisują dane w formie, która przypomina bardziej analogową falę dźwiękową o wysokiej częstotliwości, która jest następnie konwertowana na dane binarne za pomocą oprogramowania układowego i podzespołów znajdujących się na elektronice. System ten jest w rzeczywistości bardzo złożony i uwzględnia specyficzne dla napędu dane kalibracyjne, wibracje itp.
Tak więc krótka odpowiedź na pytanie (czy dane naprawdę zniknęły?) Brzmi TAK, jeśli wymazanie zostanie wykonane prawidłowo.

Jak upewnić się, że Twoje dane naprawdę zniknęły i nie można ich odzyskać

Jak wcześniej wspomniano, samo usunięcie pliku lub nawet szybkie formatowanie dysku nie wystarczy. Aczkolwiek przy dalszym używaniu dysku dane najprawdopodobniej zostaną nadpisane a tym samym zatarte, ponieważ rzeczywisty obszar Danych został zastąpiony.
Tak więc albo ręcznie, albo programowo, obszar Danych, który chcemy usunąć należy zastąpić innymi danymi. Metoda nazywa się zeroFill.